Vertebral segmentation-feature

Vertebral segmentation